Detectives

M.A.D. gediplomeerd. Voortdurende aanpassingen aan de noden van een moderne samenleving zorgden ervoor dat het bureau, intussen omgevormd tot "M.A.D." zich vandaag profileert als een professionele onderneming.

De opdrachten van een modern detectivekantoor omvatten een breed spectrum: zowel het privé- als het industrieel domein zijn werkterreinen geworden waarop M.A.D. actief is. Tot de eerste groep behoren de klassieke opdrachten zoals onderzoek in verband met echtscheidingen, opsporingen, enz... Op het industriële vlak wordt onderzoek verricht inzake controle, schuldvorderingen, opsporingen, diefstal en dergelijke meer.